Tin tức

Doanh Nhân

5 CEO Mỹ hưởng thù lao cao nhất
Cập nhật: 14:37:00 | 19-11-2010

Trong năm tài khóa kéo dài từ ngày 1/10/2009 đến ngày 30/9/2010, gói thù lao của giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ tăng bình quân 3%, đạt mức bình quân 7,23 triệu USD.

Đây là kết quả cuộc điều tra về thù lao của 456 công ty đại chúng lớn nhất của Mỹ, với doanh thu tối thiểu 4 tỷ USD mỗi năm, mà tờ Wall Street Journal vừa công bố.

Gói thù lao trực tiếp này bao gồm lương, tiền thưởng, giá trị thưởng cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và các chế độ ưu đãi dài hạn, chưa trừ thuế. Trong đó, khoản tiền thưởng bình quân của các CEO đạt mức bình quân 1,67 triệu USD, tăng khoảng 11%.

Wall Street Journal cho biết, việc các CEO được hưởng thù lao cao hơn là xứng đáng, vì trong năm tài khóa vừa qua, các doanh nghiệp mà họ lãnh đạo đã đem tới mức lợi nhuận không hề nhỏ cho cổ đông. Theo tính toán của tạp chí này, mức lợi nhuận mà các doanh nghiệp này đem tới cho cổ đông (bao gồm lợi nhuận từ giá cổ phiếu tăng cộng cổ tức) đạt 29%.

Dưới đây là 5 CEO Mỹ hưởng mức thù lao cao nhất trong năm tài khóa vừa kết thúc:

1. CEO Gregory Maffei của Liberty Media

Giá trị gói thù lao: 87,1 triệu USD, tăng 300% so với năm trước

5 CEO Mỹ hưởng thù lao cao nhất

2. CEO Lawrence Ellison của Oracle


Giá trị gói thù lao: 68,6 triệu USD, giảm 17% so với năm trước

Trong năm tài khóa kéo dài từ ngày 1/10/2009 đến ngày 30/9/2010, gói thù lao của giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ tăng bình quân 3%, đạt mức bình quân 7,23 triệu USD. Đây là kết quả cuộc điều tra về thù lao của 456 công ty đại chúng lớn nhất của Mỹ, với doanh thu tối thiểu 4 tỷ USD mỗi năm, mà tờ Wall Street Journal vừa công bố. Gói thù lao trực tiếp này bao gồm lương, tiền thưởng, giá trị thưởng cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và các chế độ ưu đãi dài hạn, chưa trừ thuế. Trong đó, khoản tiền thưởng bình quân của các CEO đạt mức bình quân 1,67 triệu USD, tăng khoảng 11%. Wall Street Journal cho biết, việc các CEO được hưởng thù lao cao hơn là xứng đáng, vì trong năm tài khóa vừa qua, các doanh nghiệp mà họ lãnh đạo đã đem tới mức lợi nhuận không hề nhỏ cho cổ đông. Theo tính toán của tạp chí này, mức lợi nhuận mà các doanh nghiệp này đem tới cho cổ đông (bao gồm lợi nhuận từ giá cổ phiếu tăng cộng cổ tức) đạt 29%. Dưới đây là 5 CEO Mỹ hưởng mức thù lao cao nhất trong năm tài khóa vừa kết thúc: 1. CEO Gregory Maffei của Liberty Media Giá trị gói thù lao: 87,1 triệu USD, tăng 300% so với năm trước 5 CEO Mỹ hưởng thù lao cao nhất 2. CEO Lawrence Ellison của Oracle Giá trị gói thù lao: 68,6 triệu USD, giảm 17% so với năm trước  3. CEO Ray Irani của Occidental Petroleum Giá trị gói thù lao: 52,2 triệu USD, tăng 5% so với năm trước  4. CEO Carol Bartz của Yahoo Giá trị gói thù lao: 44,6 triệu USD 5. CEO Leslie Moonves của CBS Giá trị gói thù lao: 37,6 triệu USD, tăng 83% so với năm trước

3. CEO Ray Irani của Occidental Petroleum


Giá trị gói thù lao: 52,2 triệu USD, tăng 5% so với năm trước

Trong năm tài khóa kéo dài từ ngày 1/10/2009 đến ngày 30/9/2010, gói thù lao của giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ tăng bình quân 3%, đạt mức bình quân 7,23 triệu USD. Đây là kết quả cuộc điều tra về thù lao của 456 công ty đại chúng lớn nhất của Mỹ, với doanh thu tối thiểu 4 tỷ USD mỗi năm, mà tờ Wall Street Journal vừa công bố. Gói thù lao trực tiếp này bao gồm lương, tiền thưởng, giá trị thưởng cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và các chế độ ưu đãi dài hạn, chưa trừ thuế. Trong đó, khoản tiền thưởng bình quân của các CEO đạt mức bình quân 1,67 triệu USD, tăng khoảng 11%. Wall Street Journal cho biết, việc các CEO được hưởng thù lao cao hơn là xứng đáng, vì trong năm tài khóa vừa qua, các doanh nghiệp mà họ lãnh đạo đã đem tới mức lợi nhuận không hề nhỏ cho cổ đông. Theo tính toán của tạp chí này, mức lợi nhuận mà các doanh nghiệp này đem tới cho cổ đông (bao gồm lợi nhuận từ giá cổ phiếu tăng cộng cổ tức) đạt 29%. Dưới đây là 5 CEO Mỹ hưởng mức thù lao cao nhất trong năm tài khóa vừa kết thúc: 1. CEO Gregory Maffei của Liberty Media Giá trị gói thù lao: 87,1 triệu USD, tăng 300% so với năm trước 5 CEO Mỹ hưởng thù lao cao nhất 2. CEO Lawrence Ellison của Oracle Giá trị gói thù lao: 68,6 triệu USD, giảm 17% so với năm trước  3. CEO Ray Irani của Occidental Petroleum Giá trị gói thù lao: 52,2 triệu USD, tăng 5% so với năm trước  4. CEO Carol Bartz của Yahoo Giá trị gói thù lao: 44,6 triệu USD 5. CEO Leslie Moonves của CBS Giá trị gói thù lao: 37,6 triệu USD, tăng 83% so với năm trước

4. CEO Carol Bartz của Yahoo

Giá trị gói thù lao: 44,6 triệu USD

Trong năm tài khóa kéo dài từ ngày 1/10/2009 đến ngày 30/9/2010, gói thù lao của giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ tăng bình quân 3%, đạt mức bình quân 7,23 triệu USD. Đây là kết quả cuộc điều tra về thù lao của 456 công ty đại chúng lớn nhất của Mỹ, với doanh thu tối thiểu 4 tỷ USD mỗi năm, mà tờ Wall Street Journal vừa công bố. Gói thù lao trực tiếp này bao gồm lương, tiền thưởng, giá trị thưởng cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và các chế độ ưu đãi dài hạn, chưa trừ thuế. Trong đó, khoản tiền thưởng bình quân của các CEO đạt mức bình quân 1,67 triệu USD, tăng khoảng 11%. Wall Street Journal cho biết, việc các CEO được hưởng thù lao cao hơn là xứng đáng, vì trong năm tài khóa vừa qua, các doanh nghiệp mà họ lãnh đạo đã đem tới mức lợi nhuận không hề nhỏ cho cổ đông. Theo tính toán của tạp chí này, mức lợi nhuận mà các doanh nghiệp này đem tới cho cổ đông (bao gồm lợi nhuận từ giá cổ phiếu tăng cộng cổ tức) đạt 29%. Dưới đây là 5 CEO Mỹ hưởng mức thù lao cao nhất trong năm tài khóa vừa kết thúc: 1. CEO Gregory Maffei của Liberty Media Giá trị gói thù lao: 87,1 triệu USD, tăng 300% so với năm trước 5 CEO Mỹ hưởng thù lao cao nhất 2. CEO Lawrence Ellison của Oracle Giá trị gói thù lao: 68,6 triệu USD, giảm 17% so với năm trước  3. CEO Ray Irani của Occidental Petroleum Giá trị gói thù lao: 52,2 triệu USD, tăng 5% so với năm trước  4. CEO Carol Bartz của Yahoo Giá trị gói thù lao: 44,6 triệu USD 5. CEO Leslie Moonves của CBS Giá trị gói thù lao: 37,6 triệu USD, tăng 83% so với năm trước

5. CEO Leslie Moonves của CBS

Giá trị gói thù lao: 37,6 triệu USD, tăng 83% so với năm trước

Trong năm tài khóa kéo dài từ ngày 1/10/2009 đến ngày 30/9/2010, gói thù lao của giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ tăng bình quân 3%, đạt mức bình quân 7,23 triệu USD. Đây là kết quả cuộc điều tra về thù lao của 456 công ty đại chúng lớn nhất của Mỹ, với doanh thu tối thiểu 4 tỷ USD mỗi năm, mà tờ Wall Street Journal vừa công bố. Gói thù lao trực tiếp này bao gồm lương, tiền thưởng, giá trị thưởng cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và các chế độ ưu đãi dài hạn, chưa trừ thuế. Trong đó, khoản tiền thưởng bình quân của các CEO đạt mức bình quân 1,67 triệu USD, tăng khoảng 11%. Wall Street Journal cho biết, việc các CEO được hưởng thù lao cao hơn là xứng đáng, vì trong năm tài khóa vừa qua, các doanh nghiệp mà họ lãnh đạo đã đem tới mức lợi nhuận không hề nhỏ cho cổ đông. Theo tính toán của tạp chí này, mức lợi nhuận mà các doanh nghiệp này đem tới cho cổ đông (bao gồm lợi nhuận từ giá cổ phiếu tăng cộng cổ tức) đạt 29%. Dưới đây là 5 CEO Mỹ hưởng mức thù lao cao nhất trong năm tài khóa vừa kết thúc: 1. CEO Gregory Maffei của Liberty Media Giá trị gói thù lao: 87,1 triệu USD, tăng 300% so với năm trước 5 CEO Mỹ hưởng thù lao cao nhất 2. CEO Lawrence Ellison của Oracle Giá trị gói thù lao: 68,6 triệu USD, giảm 17% so với năm trước  3. CEO Ray Irani của Occidental Petroleum Giá trị gói thù lao: 52,2 triệu USD, tăng 5% so với năm trước  4. CEO Carol Bartz của Yahoo Giá trị gói thù lao: 44,6 triệu USD 5. CEO Leslie Moonves của CBS Giá trị gói thù lao: 37,6 triệu USD, tăng 83% so với năm trước

                                                                                                                                      

Theo VnEconomy

Nhà tuyển dụng hàng đầu

 • CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD
 • Công ty GreenFeed
 • Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường
 • Công ty TNHH Agrivina
 • Công ty Cổ Phần đầu tư Thảo Điền
 • QSR VIET NAM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
 • Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Thiên Phú
 • Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HẠ TẦNG RCR VIỆT NAM
 • Willo Vietnam Co., Ltd
 • CÔNG TY TNHH OFIC VIỆT NAM
 • Tập đoàn PPF
 • Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam
 • Tập đoàn Nam Long
 • Công ty Pizza Hut Việt Nam
 • Công ty Interflour Việt Nam
 • Công ty CP Gỗ MDF VRG Dongwha